Domů / Podmínky vrácení peněz
Odběr novinek

Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na provozovnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno.

 

Garance kvality vína

Svým zákazníkům poskytujeme zdarma službu Garance kvality vína. V rámci této služby se zavazujeme nahradit kupujícímu lahev s vadou vína (korek, oxidace, zákal atd.) formou výměny za novou lahev a to za následujících podmínek:

- zachování originálního uzávěru a alespoň 70% obsahu lahve.

- maximální cena lahve: 2500 Kč

- uplatnění nároku nejdéle 3 měsíce od data nákupu lahve.

Adresa pro doručení: Innovative office s.r.o., Frýdecká 762, Praha 9, 199 00.

Kupující nemá nárok na náhradu přepravních nákladů spojených s dodáním vadné lahve zpět prodávajícímu. Prodávající dodá novou lahev na adresu kupujícího v ČR nebo SK na vlastní náklady.